Asiakaslähtöistä yritystoimintaa

Dec 12, 2017

Valoram Oy:n toimitusjohtaja Juha Heiskanen piti Tampereen Eduhackissa työpajan asiakaslähtöisestä ajattelusta.

Pienen kasvavan yrityksen johtajana Juhalla on omakohtaista kokemusta asiakkaiden hankkimisesta. Työpajan alussa Juha kuvailikin kuuntelijoille oman yrityksensä kehitysvaiheita ja muistutti asioista, joita varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa tulee huomioida.

Juhan tärkein viesti osallistujille oli, että jo yritysideaa kehitettäessä olisi kartoitettava mahdollinen asiakaskunta. Paras tapa tähän on luoda asiakasprofiili tyypilliselle asiakkaalle. Minkä ikäinen ja missä elämänvaiheessa hän on? Mitä hän tarvitsee ja miten hän sen hankkii?

Kun asiakkaan tarpeet kartoittaa jo yrityksen luomisvaiheessa, on markkinointi tehokkaampaa ja se voidaan kohdistaa oikeille ihmisille. Tuote on myös toimivampi, kun on etukäteen huolellisesti pohdittu, mitä asiakas haluaa.

Juha kuvaili Eduhackin tiimien työskentelyä energiseksi, aktiiviseksi ja itseohjautuvaksi. Hänen mielestään tämänlainen tiimityöskentely on tärkeää, koska ryhmätyötaidot ovat tärkeitä työelämässäkin.