Hackathon on oppimisprosessi

Nov 7, 2017 | All posts, Eduhack #2 Tampere 2017, Learning - Oppiminen, Suomeksi |

Eduhackin perustaja, mentori ja tapahtuman virallinen peikko Peter Fagerstöm on tulevaisuuden tekijä koulutusalalla. Hän on sitä mieltä, että tavat oppia ja opettaa muuttuvat tulevaisuudessa. Eduhack vastaa tähän tarpeeseen kehittää alaa.

Eduhack on tapahtuma, jossa luodaan uusia innovaatioita koulutusalalle. Sen lisäksi, että Eduhackissa kehitetään uusia ideoita koulutusalan käyttöön, on tapahtuma myös itsessään oppimisprosessi osallistujille.

Peter käyttää oppilaan sijaan ennemmin termiä oppija. Oppiminen ei tapahdu suoraviivaisesti ja ulkoapäin määräten, vaan prosessina ja erilaisia resursseja hyödyntäen. Eduhack on ympäristö, jossa tiimejä ohjataan prosessissa ja pyritään tarjoamaan tarvittavat resurssit projektin eteenpäin viemiseksi. Useiden työpajojen lisäksi tiimien apuna on monia mentoreita ja valmentajia.

Vaikka oppimisprosessi on Eduhackissa tuettu ja apua löytyy, on työskentelyn lähtökohtana vapaus vaikuttaa omaan toimintaansa. Oppijat lähtevät itse oppimaat lähtökohtanaan omat tarpeensa. Myös epäonnistuminen kuuluu asiaan – umpikujat vain auttavat löytämään toisen näkökulman.

Peterin mukaan hackathon-konsepti on oppijalle hyvä tilaisuus kehittää vahvuuksiaan tai vahvistaa heikompia taitojaan. Tiimissä jokaisella on oma roolinsa, joten kaikkien omat osaamisalueet saadaan hyödynnettyä työskentelyssä.

Yhteistyöyritysten mukanaolo konkretisoi projektin oikeaan elämään. Nyt ei tehdä teennäistä koulutehtävää, vaan yritykset haluavat oikeasti jatkaa yhteistyötä hyvien ideoijien kanssa. On motivoivaa nähdä vaivaa sellaisen projektin eteen, jonka lopputulos saattaa päätyä asiakkaiden käyttöön.

Peter kertoo, että aika on ratkaiseva osa prosessia hackathoneissa. Etukäteen rajattu aika tekee työskentelystä intensiivistä ja kokemuksesta ainutlaatuisen. Tämän aistii selvästi myös Eduhackissa: kenenkään ei tarvitse patistaa tiimejä tarttumaan toimeen, kaikkialla aherretaan keskittyneesti ja tunnelma on energinen. Hauskanpitoa unohtamatta!